Vores pædagogiske principper


Vores børn skal kunne udfolde sig i omsorgsfulde og trygge rammer, hvor de understøttes i at udvise respekt for hinanden, og hvor vi kommunikerer i en anerkendende tone.
Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, men et overordnet blik for barnets trivsel i fællesskabet.
Alle børn skal føle sig set og hørt hver dag.

Vi har fokus på barnets ressourcer (ICDP) se mere her

Vi arbejder med børnene i overskuelige grupper, så der er tid og rum til fordybelse og læring.
Forudsigelighed og overskuelige rammer.