Børnemiljø


Børnemiljøet er på samme måde som de voksnes arbejdsmiljø noget vi hele tiden er forpligtet til at forholde os til. I forhold til det fysiske, psykiske og æstetiske miljø er vi opmærksomme på hvor børnene søger hen for at lege, hvad de finder hyggeligt, udfordrende, spændende både inde og ude. Om vores lokaler er indbydende, om her er rent og pænt, at her er ryddeligt og om børnenes produkter, samt vores dokumentation er præsenteret på en behagelig og indbydende måde. Vi er opmærksomme på vores støjniveau, at vi taler til hinanden uden at råbe, at vi prioriterer at få vores lokaler lydisoleret (igangsat i foråret 2012), at vi jævnligt lufter ud, anskaffer os nyt legetøj, har bøger som relaterer til det læreplanstema vi har fokus på, at vi ”fanger” det som optager børnene.  Vi er skærpede i vores opmærksomhed på hvad vores børnehavebørn siger til vores morgensamlinger, når vi har forskellige emner til diskussion, emner som kan være spontane, planlagte eller bare kan bestå i spørgsmål som: Hvad har du lyst til? Hvor og med hvem vil du gerne lege? At vi er opmærksomme på hvordan børnene har det med hinanden, om der er børn der har svært ved at være en del af fællesskabet, eller har svært ved at indgå i legerelationer. Har hvert barn mindst én god ven? Og hvorledes kan vi voksne understøtte barnet i at udvikle sociale kompetencer? I forhold til helt små børn er vi opmærksomme på hvordan de ser ud, deres kropssprog, er de glade, deltagende, aktive, udvikler de sig i forhold til sig selv? Er de glade når de ser os voksne og deres kammerater om morgenen og har vi et godt forældresamarbejde, hvor der også er plads til en lille snak ved aflevering og afhentning. Hvor vi har respekt for hinanden og kan finde ud af at italesætte det der er svært inden det bliver for svært.

 Forældre har et særligt blik for deres barn og er ofte i besiddelse af vigtige informationer i forhold til hvordan barnet har det. Derfor ser vi forældresamarbejdet som yderst vigtigt i forhold til barnets almene trivsel hos os. Et godt børnemiljø handler også om, at barnet oplever, at vi voksne     (forældre og personale) har det godt med hinanden, forstået på den måde, at der er gensidig respekt og forståelse af, at vi alle vil det bedste for det enkelte barn.