Metode der bygger på det anerkendende / relations- og ressourceorienterede menneskesyn

ICDP er en forkortelse af International Child Development Program.
Programmet er udviklet i Norge af professorerne Henning Rye og Karsten Hundeide. Programmet er et ”hverdagsprogram” – et værktøj.
ICDP metoden træner lydhørhed og empati hos omsorgsgiver.
Udgangspunktet i denne sensitiveringsproces, er en bevistgørelse af omsorgspersonens allerede eksisterende kvaliteter, i samspillet med barnet, og gennem fokusering opnå bevidstgørelse af disse, og lade dem brede sig "som ringe i vandet"

ICDP metoden beskriver ved hjælp af 3 dialoger hvordan man kan skabe en udviklingsstøttende relation:

1 Den følelsesmææsige dialog, der skal etablere, vedligeholde og udbygge den voksnes  kontakt med barnet

2 Den meningsskabende og udvidende dialog, der skal øge barnets muligheder for at lære

3 Den regulerende dialog, som skal hjælpe barnet med at styre sine impulser og hjælpe det med at planlægge

I forsøget på at konkretisere hvordan man kan udvikle disse dialoger har ICDP udformet 8 samspilstemaer, som skal være en ramme for hvordan den voksne kan udvikle sin bevidsthed om egne virkemidler i kontakten med børn.

ICDP