Takster

Prisen for en vuggestueplads : 3272,- kr. pr. md. i 12 mdr.
Prisen for en børnehaveplads : 2086,- kr. pr. md. i 12 mdr.

Beløbet er incl.økologisk mælk og diverse mad, samt økologisk frugtordning fra Årstiderne.

Beløbet indbetales så det er til disposition på vores konto første bankdag i hver måned. Kontonr. udleveres når barnet er indskrevet.


Manglende betaling må som udgangspunkt betragtes som en opsigelse.
Opsigelse kan i sådan et tilfælde ske med en måneds varsel til en måneds udgang.
Forinden modtages rykkerskrivelse med påtænkt opsigelse.
Ved udstedelse af rykkerskrivelses tillægges et gebyr jævnfør gældende lovgivning.

I sjældne tilfælde tilbyder vi at flytte et vuggestuebarn (fra ca. 2,10 år) over på børnehavegruppen. Der betales vuggestuetakst frem til at barnet fylder 3 år.


Forældrebetalingen justeres hvert år første januar. Der ydes søskenderabat, taksten udregnes af Randers kommune. Hel eller delvis økonomisk friplads beregnes efter samme regler som i kommunale institutioner.