Takster

Prisen for en vuggestueplads : 2822,- kr. pr. md. i 12 mdr.
Prisen for en børnehaveplads : 1936,- kr. pr. md. i 12 mdr.

Beløbet er incl.økologisk mælk og diverse mad, samt økologisk frugtordning fra Årstiderne.

Beløbet indbetales så det er til disposition på vores konto første bankdag i hver måned. Kontonr. udleveres når barnet er indskrevet.


Manglende betaling må som udgangspunkt betragtes som en opsigelse.
Opsigelse kan i sådan et tilfælde ske med en måneds varsel til en måneds udgang.
Forinden modtages rykkerskrivelse med påtænkt opsigelse.
Ved udstedelse af rykkerskrivelses tillægges et gebyr jævnfør gældende lovgivning.

Nogle gange tilbyder vi at flytte et vuggestuebarn (fra ca. 2,9 år) over på børnehavegruppen. Der betales vuggestuetakst frem til at barnet fylder 3 år.


Forældrebetalingen justeres hvert år første januar. Der ydes søskenderabat, taksten udregnes af Randers kommune. Hel eller delvis økonomisk friplads beregnes efter samme regler som i kommunale institutioner.