Børn med særlige behov


Alle institutioner i Randers Kommune skal være forberedt på at kunne og skulle modtage børn med særlige behov.

Disse behov kan være af midlertidig karakter, men det er vigtigt at personalet i Børnehuset har en klar målsætning til arbejdet med disse børn.

Det vigtigste er at finde ud af – sammen med forældrene samt eksterne samarbejdspartnere – hvori barnets behov består.

I det omfang, det kan lade sig gøre, vil vi selv gå ind i arbejdet med at hjælpe barnet i dets udvikling, så vi kan afdække barnets ressourcer, vanskeligheder i forhold til den samlede børnegruppe og barnets uopfyldte behov.

Der vil blive lavet en individuel handleplan for barnet, om hvordan vi konkret vil lave en målrettet indsats for barnet på udvalgte udviklingsområder. (- evt. i samråd med ekstern samarbejdspartner).

I de tilfælde, hvor det er påkrævet og kan lade sig gøre vil barnet sammen med en evt. støtteperson deltage i dagligdagen og fællesskabet på egne præmisser.

Vi er bevidste om, at børn som i en eller anden grad er udsatte altid behøver ekstra omsorg og støtte i forbindelse med læring og udvikling.

Vi er opmærksomme på, at vi så ofte som muligt målretter aktiviteter som ” rammer ” det udviklingstrin, hvori barnet befinder sig.

Vi oplever af og til, at enkelte familier i perioder har behov for, at vi bruger ekstra ressourcer på dem pga. et akut problem hos familien/barnet ex: skilsmisse, sorg etc.

Vi vil gennem daglige iagttagelser komme med vores opfattelse af barnet og dets evt. vanskeligheder/reaktioner. Vi vil desuden forsøge at hjælpe familien med løsningsforslag til at hjælpe barnet videre eller støtte det i dets bearbejdelse af problemet. Vi vil give råd og vejledning i.f.t. om der skal professionel bistand til yderligere hjælp i familien/ hos barnet.

Observerer vi imidlertid, at barnet ikke følger den normale udvikling, er det muligt at der skal sættes ekstra ressourcer ind for at understøtte barnets udvikling.

Det er altid vigtigt at være opmærksom på at alle børn udvikler sig forskelligt og i forskelligt tempo. Det vigtigste er altid, at barnet udvikler sig i forhold til sig selv.