Hvad er TRAS

Sprogvurderingen TRAS har til formål at understøtte og sikre en tidlig indsats omkring børns sproglige udvikling.
TRAS er et materiale som omfatter samspil, kommunikation, opmærksomhed, sprogforståelse, sproglig opmærksomhed, udtale, ordproduktion og sætningsproduktion.

TRAS fremmer fagligheden i vurderingen af det enkelte barn.

TRAS er et værktøj som ikke er dækkende alene som sprogvurderingsmateriale, men som ved behov kan være et supplement til andre metoder.

Randers kommune tilbyder 0-3 årige børn at få en sprogvurdering og en opfølgning ved behov. 
Ønsker du som forældre at tage imod tilbuddet om en sprogvurdering, sker det ved henvendelse til personalet.