I Tøjhushavens Børnehus har vi mange samarbejdspartnere.


De primære er selvfølgelig jer forældre, både i det daglige samarbejde og i bestyrelsen.
I Børnehuset vægter vi samarbejdet med forældrene højt, da det er en forudsætning for at barnet får så god en dagligdag som mulig - vi ønsker at skabe et gensidigt og åbent tillidsforhold. Det er jer som forældre, der kender barnet bedst og vi lægger vægt på at kende hele familien i et trygt, åbent og gensidigt samarbejde, hvor I sikres indflydelse på jeres barns hverdag i institutionen.

Herudover har vi et tæt samarbejde med Randers Kommune, forvalting og konsulenter.

Derudover har vi jævnlige møder med PPR team, som typisk består af:

Logopæd. ( talepædagog)

Psykolog

Socialrådgiver