Forældresamarbejde

Vi prioriterer:
 At der er en åben og ærlig dialog mellem forældre og personale om jeres barns trivsel og udvikling.
 At der mellem forældre og personale er en gensidig respekt for hinandens synspunkter, forskelligheder og livsholdninger.
 At forældrene tages alvorligt.
 At forældrene kan lide at komme i Børnehuset.
 At forældrene får information om de ting der sker i Børnehuset.

Det gør vi
Prioriterer den daglige kontakt/snak/information i det omfang det er muligt.
Tid til modtagelse om morgenen, tid til at vinke med barnet hvis der er behov for det.
Vi tilbyder forældresamtale 1 gang om året, eller efter behov - her ser vi gerne at barnet ikke er med.
Vi informerer igennem opslagstavler og nyhedsbreve.
Herudover har vi eksterne samarbejdspartnere fra  vores tværfaglige team, herunder blandt andet, psykolog, sundhedsplejerske og talepædagog.
Samarbejdet skal anskues ud fra tanken om at give jeres barn den bedst mulige start på livet.