Aflevering & afhentning


Aflevering af jeres barn skal ske, så både I og vi er trygge. Dvs. at I har følelsen af, at jeres barn er modtaget og personalet er klar over, at I er gået. Vi vil altid gerne vinke farvel sammen med Jeres barn.

Når I henter Jeres barn igen, er det vigtigt at få sagt farvel inden I går.


Det er vigtigt for os, at I husker at sætte afhentningsbrikken på for Jeres barn, så vi bedre kan planlægge dagen. Hvis det er en anden end jer forældre, der henter jeres barn, så giv besked til personalet. Husk de blå plastikfutter eller lad skoene stå i garderoben.