Forældresamtaler

For børnehavegruppen tilbydes samtaler når barnet er ca 3,3 år og igen inden skolestart når barnet er ca 5,3 år. Tidspunkterne er valgt, da de herved synkronisers med sprogvurderingerne " hjerne og hjertet " som gennemføres på disse tidspunkter.

Samtalerne afholdes inden for åbningstid.

For vuggestuebørns vedkommende tilbydes samtaler i efteråret ( i tidsrummet 8.30 - 9.30) 

Samtalerne gennemføres uden børn.

Udover ovenstående er det altid muligt at bede om en samtale, når I eller vi har behov for det.