Forældrene sikres indflydelse igennem en forældrevalgt bestyrelse, som består af minimum 3 forældre til børn indskrevet i privatinstitutionen. For forældrevalgte repræsentanter i bestyrelsen afholdes der valg hvert år i oktober/ november eller efter behov.
Valgperioden for forældre er 2 år. Det tilstræbes at de vælges forskudt for hinanden, 1 i lige år og 2 i ulige år.


Forældregruppen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand.
Desuden vælges 2 suppleanter som ligeledes består af forældre til børn indskrevet i privatinstitutionen.
Suppleanter vælges for en 1 årig periode.